Membres del Plenari

Membres nats:

Vice-presidències:

  • Vice-presidenta primera: MONTSERRAT MORERA ISERN, Presidenta del Consell d'Associacions de Barcelona
  • Vice-president segon: ALEJANDRO GOÑI I FEBRER, President de PIMEC Comerç

Nomenats pel Ple del Consell:

A proposta de l'Alcaldessa:

Escollits/escollides entre les entitats dels consells sectorials de ciutat i els consell ciutadans de districtes:

Les entitats de cada consell sectorial i territorial escolliràn d'entre els/les membres un/una representant que formarà part del Consell de Ciutat.

Per elecció de les entitats:

Les entitats inscrites en el Fitxer General d'Entitats podran presentar la seva candidatura per formar part del Consell de Ciutat. Per mitjà d'un procés electoral establert a l'inici de cada mandat, s'escolliran les entitats més votades per les pròpies associacions enregistrades en el Fitxer.

Per sorteig:

Com es pot formar part del Consell de Ciutat com a ciutadà o ciutadana individual

Per formar part del Consell de Ciutat com a ciutadà o ciutadana individual us heu d'inscriure al Registre Ciutadà. La inscripció us dóna dret de ser escollit de manera pública i aleatòria per mitjà d'un sorteig.

Subscriu-te al nostre e-butlletí