Programa d'Actuació Municipal (PAM) 2012-2015

El PAM és un dels temes preceptius del Consell de Ciutat i, per tant, ha d’estar informat i realitzar dictàmens sobre el procés participatiu i els continguts, a més de fer un seguiment a mig mandat i al final del mandat.

La comissió del PAM d'aquest mandat municipal es va crear el mes de novembre de 2011 per començar a treballar la primera fase d'anàlisi del PAM, el procés participatiu, les seves fases i els seus instruments per a la participació individual i col·lectiva. S'ha elaborat un document valoratiu a partir de la informació disponible que es va aprovar en el plenari del 12 de desembre de 2011.

La segona fase de la comissió s'inicia un cop presentat el document de bases per elaborar el PAM i es faran 6 sessions de treball el mes de març per elaborar un dictamen al que donarà el vist i plau la comissió permanent i que s'aprovarà al plenari del Consell de Ciutat que es preveu fer el mes d'abril.

DOCUMENTS

ACTES DE LA COMISSIÓ

Subscriu-te al nostre e-butlletí