Comissió Permanent

La Comissió Permanent vetlla per l'impuls i el bon funcionament del Consell, fa el seguiment de tot el que es du a terme, valora les temàtiques i proposa metodologies. És el nostre motor.

Presideix per delegació de l'alcalde o alcaldessa:

 • Sr. FERNANDO PINDADO SÁNCHEZ, Comissionat de Participació de l'Ajuntament de Barcelona

Vicepresidències:

 • Vicepresidenta primera: Sra. MONTSERRAT MORERA, Presidenta del Consell d'Associacions de Barcelona
 • Vicepresident segon: Sr. ALEJANDRO GOÑI FEBRER, President de PIMEC - Comerç

Grups Polítics Municipals:

 • Grup Municipal de Convergència i Unió (PDeCAT) - Sr. RAIMOND BLASI NAVARRO
 • Grup Municipal de Ciutadans (C's) - Sra. MARIA MAGDALENA BARCELÓ VEREA
 • Grup Municipal d'Esquerra republicana de Catalunya (ERC) - Sra. TRINI CAPDEVILA BURNIOL
 • Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya (PSC) - Sr. JAUME COLLBONI CUADRADO
 • Grup Municipal del Partit Popular (PP) - Sra. ANGELS ESTELLER RUEDAS
 • Grup Municipal Candidatura Unitat Popular (CUP) - pendent de nomenament

Consells Ciutadans de Districtes:

 • Sr. JORDI GRAS MATEU, de la Federació d'Entitats del Clot-Camp de l'Arpa, en representació del Consell Ciutadà del Districte de Sant Martí
 • Sr. JOAN BORDETAS I CASTELLS, en representació del Consell Ciutadà del Districte de l'Eixample

Consells Sectorials de Ciutat:

 • Sr. ENRIC FRANCÈS GASPAR, representant del Consell Municipal d'Associacions de Barcelona
 • Sr. JUAN MARTÍNEZ LEÓN, vicepresident del Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona

Institucions significatives de la ciutat:

 • Sr. JOAN BESTARD, vicepresidència del Consell de Joventut de Barcelona
 • Sr. VICENTS TERRATS, en representació de C.C.O.O.
 • Sr. ALBERT RECIO ANDREU, en representació de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona

Associacions del Fitxer General d'Entitats:

 • Sr. JOSEP LLUÍS ALONSO, en representació de la Federació d'Entitats del Clot- Camp de l'Arpa
 • Sra. ÀNGELS GUITERAS, en representació de l'Associació del Benestar i Desenvolupament

Persones d'especial rellevància ciutadana:

 • Sra. LAURA ROJAS NUÑEZ
 • Sra. ANNA BALLETBÓ i PUIG

Persones escollides del Registre Ciutadà:

 • Sra. MONTSERRAT FERRANDO i MARTÍNEZ
 • Sr. DELFÍ COSIALLS PUEYO

Subscriu-te al nostre e-butlletí