Plenari de 8 maig de 2012

ORDRE DEL DIA

  1. Presentació de l’ordre del dia del Plenari.
  2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
  3. Activitat del Consell.
  4. Debat i aprovació del Dictamen del PAM.
  5. Debat i aprovació del Dictamen de Racionalització dels òrgans.
  6. ILP de la dació en pagament. 
  7. Precs i preguntes.

DOCUMENTS

GALERIA D'IMATGES

Subscriu-te al nostre e-butlletí