Notícies2014

El Consell Escolar Municipal de Barcelona edita la seva memòria del darrer curs escolar

18/02/2014

Memòria CEMB

Es presenten un resum de les principals activitats i dels temes tractats per les diferents instancies del CEMB.

Els eixos principals de treball del CEMB durant aquest curs han estat l'avantprojecte de llei orgànica de millora de la qualitat educativa (LOMCE) i el seguiment del Pla per l'èxit escolar a Barcelona. Un altre aspecte rellevant ha estat la tasca de seguiment de les actuacions del Consorci d'Educació de Barcelona (escolarització, línies de treball, diferents acords i actuacions) i de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona (escoles bressol municipals, programes educatius i diferents actuacions).

En el document adjunt es recull la memòria del Consell Escolar Municipal de Barcelona i dels consells escolars municipals de districte del curs 2012-2013.

Memòria CEMB (PDF)

Subscriu-te al nostre e-butlletí