Notícies2014

La síndica de la ciutat obrirà una investigació d'ofici per avaluar l'impacte del turisme a Barcelona

10/09/2014

Síndica

L'objectiu és estudiar l'actual model i veure els efectes que té entre la ciutadania i en el barris.

La Síndica ha sol·licitat a l'Ajuntament el nombre d'habitatges turístics legals i il·legals que hi ha a Ciutat Vella, el nombre de queixes rebudes i les llicències concedides relacionades amb l'activitat turística, així com les denegades i les que es troben en tràmit.

Així mateix, la defensora vol saber les mesures que s'han pres per fomentar la qualitat i la innovació en les empreses, serveis i productes turístics esmentats en el Pla d'Actuació Municipal vigent.

Per elaborar aquest informe, Vilà té previst també mantenir reunions i entrevistes amb experts en turisme i representants veïnals i de diferents entitats, associacions, empreses o fundacions vinculades amb el comerç i el turisme.

Subscriu-te al nostre e-butlletí