Notícies2015

Jornada Anual de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva 2015

17/03/2015

Jornada Anual de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva 2015

El 8 d'abril de 9 a 14 hores tindrà lloc la Jornada Anual de l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, al Campus del Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra.

La jornada serà l'espai d'assemblea de l'Acord Ciutadà per fer balanç de l'activitat realitzada en el marc de les Xarxes d'Acció, l'Estratègia Compartida i els seus projectes tractors, així com d'altres activitats i projectes de l'Acord durant els anys 2011-2015, i exposar les perspectives de futur.

Durant l'acte s'organitzaran diversos grups de treball per facilitar espais de debat i participació i es promourà un espai de reflexió i intercanvi entorn la inclusió social a la ciutat.

La Jornada Anual s'adreça a les organitzacions membres de l'Acord Ciutadà i està oberta a totes les persones que les entitats, empreses i institucions de l'Acord vulguin convidar a participar.

Més informació i inscripcions a www.bcn.cat/barcelonainclusiva

Subscriu-te al nostre e-butlletí