Notícies2015

El Grup de treball d'Ordenances fiscals acaba les seves sessions

14/12/2015

Grup de treball d

El passat 9 de desembre es va fer la tercera sessió d'aquest Grup de Treball en la que es va treballar el significat de la pròrroga dels pressupostos del 2016.

Es va acordar que el text del dictamen, amb les aportacions de la darrera sessió, s'enviaria a la comissió per fer esmenes, posteriorment s'enviarà a la Permanent pel seu vistiplau i presentació posterior al Plenari del Consell de Ciutat del 17 de desembre.

Hi van participar en el debat dues persones de l'entitat Observatori Ciutadà Municipal de Barcelona.

Subscriu-te al nostre e-butlletí