Notícies2015

Els pressupostos municipals, a disposició de tothom

18/12/2015

Pressupostos municipals

Els exercicis del 2010 al 2015 es publiquen en línia per primera vegada. Amb l'objectiu de fer més transparent la gestió municipal, l'Ajuntament crea una eina que permet descarregar els comptes del mandat anterior i consultar el pressupost del 2015 mes a mes, entre el gener i l'octubre.

Per primer cop, l'Ajuntament de Barcelona posa a disposició de tothom les dades relatives als seus pressupostos, en format obert i amb el màxim de detalls, per poder fer-ne ús més enllà de la consulta.

Des del web http://governobert.bcn.cat/estrategiaifinances es poden descarregar, en diversos formats, els pressupostos dels anys 2010-2014 i consultar l'execució del pressupost del 2015 amb informes detallats segons diverses classificacions, mes a mes, comparativament amb l'any anterior i amb documentació rellevant que en fan possible el tractament i l'anàlisi per a la ciutadania. També es posa en línia la informació dels pressupostos agregats -inicials i liquidats- de les empreses i ens dependents.

Al primer trimestre del 2016 es posarà en marxa una eina de pressupost navegable, el Pressupost Obert, que permetrà navegar en línia pels diferents conceptes del pressupost i encreuar dades. A curt termini, també s'ampliaran i es milloraran les sèries històriques de dades pressupostàries i financeres, per incloure'n més detalls i poder fer més comparacions. A més, també el 2016, l'Ajuntament de Barcelona crearà una bústia ètica, una eina de participació per comunicar al consistori fets i conductes contraris a una gestió ètica de l'Administració, tant dels treballadors municipals com dels càrrecs electes.

Aquestes accions, juntament amb la creació de l'Oficina per la Transparència i les Bones Pràctiques i del Consell Assessor per la Transparència, s'emmarquen en el nou Pla de millora de la transparència pressupostària, que va més enllà del que estableix la Llei 19/2014 del 29 de desembre sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern, que entra en vigor l'1 de gener de 2016.

Subscriu-te al nostre e-butlletí