Notícies2015

La crisi ha frenat la integració laboral de molts treballadors immigrants

26/01/2015

Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)

Investigadors del Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT) de la UAB han presentat a CaixaForum les conclusions de l'estudi "Crisis, Ocupación e Immigración en Espanya. Un Análisis de las Trayectorias Laborales".

Els resultats de la recerca posen de manifest la necessitat de desenvolupar noves polítiques d'ocupació que actuïn sobre el col·lectiu de treballadors immigrants atès que la desocupació de llarga durada s'ha convertit en el gran obstacle en l'itinerari laboral d'aquests treballadors. 

L'estudi conclou que davant d'aquesta desocupació estructural de llarga durada, l'absència de mecanismes de manteniment de rendes i de requalificació farà encara més difícil la integració laboral de la població immigrant.

Subscriu-te al nostre e-butlletí