Notícies2016

Iniciar la seva tasca el grup de treball de Desigualtats a Barcelona

23/12/2016

Grup de treball de Desigualtats

El passat 13 de desembre va començar aquest grup de treball, que es desenvoluparà al llarg del primer trimestre. El grup, que elaborarà un informe de recomanacions, està format per unes 14 persones dels diferents àmbits del Consell de Ciutat tot i que encara es pot apuntar més gent.

Així doncs, en aquesta primera sessió es va posar sobre la taula la necessitat de revisar els instruments de diagnòstic de les desigualtats. Seguidament, es va proposar col·laborar amb altres consells per conèixer el treball que porten a terme en pobresa energètica, persones sense llar i desnonaments. A continuació, el grup va plantejar fer recomanacions més concretes en territoris definits amb l’objectiu de coordinar els serveis i, en relació als serveis socials, va proposar fer un seguiment del canvi de model que s’està plantejant en aquests moments.

Finalment, el grup va proposar tractar el tema dels adolescents per un altre grup de treball específic i, d’altra banda, va arribar a la conclusió que era més urgent treballar els temes de salut i habitatge.

Subscriu-te al nostre e-butlletí