Comissió Pressupostos i Ordenances Fiscals 2016

Davant de la importància de l'aprovació de les Ordenances Fiscals 2016 (prorrogades des del 2012) i la pròrroga del pressupost municipal de l'Ajuntament de Barcelona per al 2016, el Consell de Ciutat ha considerat convenient crear aquesta comissió. Formada pels membres del Consell, té l'encàrrec d'elaborar el dictamen que haurà d'estar aprovat per plenari.

S'ha reunit en 3 sessions de treball compartides amb el personal tècnic de l’Ajuntament de Barcelona i amb la col·laboració de l'Observatori Ciutadà Municipal de Barcelona.

DOCUMENTS

Subscriu-te al nostre e-butlletí