Comissió de Pressupostos i Ordenances Fiscals 2017

Davant la importància d'aprovació dels Pressupostos i les Ordenances Fiscals de l'Ajuntament de Barcelona pel 2017, es crea aquesta comissió per tractar aquests temes que el Reglament del Consell de Ciutat considera com a preceptius. Així doncs, la comissió té l'objectiu d'elaborar un dictamen el darrer trimestre de cada any que haurà de ser aprovat per l'òrgan plenari.

DOCUMENTS

DOCUMENTACIÓ DE TREBALL

DOCUMENT FINAL

Subscriu-te al nostre e-butlletí