Comissió Espai Públic i Convivència

Davant la importància que té l’Espai Públic i Convivència a la vida diària de tots els Ciutadans i Ciutadanes i el nombre de suports que va tenir el tema, es crea aquesta comissió per tractar el tema de les Ordenances del Civisme i les llicències d’ocupació de l’espai públic. Així doncs la comissió té l’objectiu de com usar els diferents espais i la bona convivència entre els diferents actors.

ACTES

DOCUMENTS DE TREBALL

DOCUMENT FINAL

Subscriu-te al nostre e-butlletí