Notícies2017

Realitzada l’Assemblea de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

04/04/2017

Assemblea de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

L’esdeveniment, que va tenir lloc el passat 29 de març, va comptar amb 150 participants juntament amb la presència de la Laia Ortiz, Tinenta d’alcaldia de Drets Socials, i de l’Oriol Illa, president de la Taula del Tercer Sector Social.

Així doncs, l’objectiu de l’Acord és el de passar d’un Pla d’Inclusió de Mandat a una Estratègia més àmplia d’inclusió social i de reducció de les desigualtats de Barcelona que sumi la participació de l’Ajuntament, les entitats socials, els col·legis professionals, les universitats, les organitzacions empresarials, els veïns i veïnes, els sindicats i les patronals i que sigui vigent durant un període de 10 anys.

Aquest any diversos grups de treball han deliberat al voltants de 4 eixos per avançar en el significat de la Estratègia de l’Acord: com l’educació, la cultura i els esports han d’ajudar a créixer dins de la ciutat; com l’habitatge i altres necessitats fonamentals són imprescindibles; com d’important és la ocupació de qualitat i inclusiva; i com es pot fer per recolzar l’autonomia, posar en valor les diferències i construir la comunitat.

Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia, ha reconegut durant l’acte que la crisi ha fet aparèixer noves formes d’exclusió i ha provocat que els mecanismes de protecció social esdevinguin ineficaços. A més, Ortiz posa sobre la taula que cal modificar les estructures socials i econòmiques perquè únicament així es podran assentar les bases dels drets socials entesos no només com un resultat de lluita contra la pobresa, sinó també, com els principis a través dels quals es construeixen les polítiques inclusives del futur.

Font: www.tercersector.cat

Subscriu-te al nostre e-butlletí