Notícies2017

El Consell Municipal de Cooperació Internacional aprova la proposta del Pla Director de Cooperació per a la Justícia Global 2018-2021

23/11/2017

Pla Director

Aquest Plenari, celebrat el passat 13 de novembre, va manifestar l’acord amb la proposta del Pla Director de Cooperació per la Justícia Global 2018-2021.

Aquest Pla ha estat fruit d’un procés participatiu amb entitats, persones expertes, universitats, sindicats i departaments municipals que treballen en aquest àmbit. De fet, la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional ha volgut ampliar el consens de tota la comunitat involucrada, i, per aquest motiu, el Pla s’ha construït a través de diferents espais participatius i es vol que compti també amb el suport de tots els grups municipals del Consistori.

Subscriu-te al nostre e-butlletí