Notícies2017

Celebrat el Plenari del Consell de Ciutat

15/12/2017

Consell de Ciutat

Aquest Plenari es va celebrar el 13 de desembre al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona.

En primer lloc, el Plenari va aprovar les actes de les sessions anteriors i va presentar per debatre el Dictamen de Pressupostos i Ordenances Fiscals 2018 que va ser aprovat amb 53 vots a favor, 0 en contra i 3 abstencions.

En segon lloc, es va presentar l’informe de la Comissió d’Implementació de les Noves Normes i l’informe de la Comissió de Comunicació i Visibilitat, aquest últim va ser aprovat amb 53 vots a favor, 0 en contra i 1 abstenció. Per acabar, es va explicar el sistema de garanties del Reglament de Participació Ciutadana i es van nombrar com a membres de la Comissió Assessora a la Núria Font, de la Federació d’Ateneus de Catalunya, i al Ramon Nicolau, de la Federació Catalana de Voluntariat, i com a membre de la Comissió d’Empara a l’Enric Canet, del Casal dels Infants.

Subscriu-te al nostre e-butlletí