Torn de paraula

Inma González - Registre Ciutadà

Inma González

Em vaig inscriure al Registre Ciutadà al poc temps de viure a Barcelona. He anat seguint la política municipal, veient les notícies i vivint la meva ciutat. Tot d'una, fa dos anys el meu nom va sortir en un sorteig, i així em vaig incorporar al Consell de Ciutat. Som 15 ciutadans, una mostra de les persones que vivim i fem Barcelona, i per qui el govern construeix i gestiona la ciutat. A la meitat del "mandat", toca fer un petit balanç.

Una de les activitats que espero que millori pel que fa a l'efectivitat del temps dedicat és la participació en el grup de Pressupostos i Ordenances Fiscals. Després de l'experiència en la preparació de l'exercici 2017, l'articulació del dictamen i els tempos amb els processos de govern, fan que l'efectivitat de la contribució del Consell, màxim òrgan consultiu hagi estat d'un impacte molt limitat. Espero que realment el nostre treball i les nostres propostes puguin contribuir a millorar l'ús dels recursos de Barcelona, i que veiem aquesta voluntat sobretot en el treball conjunt i el diàleg dels grups polítics municipals.

Estic especialment motivada per participar just en el moment en què s'estan renovant les normes base per a la participació ciutadana, incrementant la participació ciutadana. Espero que la posada en marxa del nou reglament millori la consistència entre tots els òrgans i mecanismes que connecten als ciutadans amb el govern municipal.

Estem començant a veure els primers passos en la posada en marxa de les eines necessàries. En la gestió de recursos, es van donant passos en la construcció de pressupostos participatius i en paral·lel, la informació sobre execució del pressupost va millorant en puntualitat i en qualitat. D'altra banda, es continua la inversió en tecnologies per canalitzar propostes ciutadanes, com la plataforma Decidim. No obstant això, es troba a faltar una estratègia consistent per a la formació i comunicació ciutadana en la construcció de la cultura de participació. Una cultura que ha de tenir un enfocament inclusiu i que contempli la diversitat, que creï cultura i formi els ciutadans que arriben i als ciutadans joves. Des del grup de Comunicació, estem treballant per contribuir a aquesta estratègia i que millori la visibilitat en el curt termini. És tasca del govern municipal fer que sigui real aquesta construcció.

Totes aquestes inversions necessiten un temps per madurar, i espero que gradualment puguem veure com la informació sobre l'efectivitat del pressupost es van incorporant a les xifres fredes del seguiment pressupostari, i com les plataformes es van integrant, millorant la seva accessibilitat i possibilitant els fluxos de informació i decisió ciutadans - govern municipal.

Espero que més enllà de les eines, un dels resultats d'aquest període de transformació és que es posi el focus principal de la inversió en els beneficiaris i actors dels processos de govern participatiu: els ciutadans. Perquè realment contribuïm, és necessari invertir en comunicar, formar i informar sobre com participar. Com ciutadana, vull que les persones puguem fer-ho d'una forma fàcil. Que aquest canvi en el sistema de participació porti a renovar els mecanismes de participació de forma efectiva, i que no només les entitats, les assentades i les noves, influeixin, sinó que realment les persones tinguem canals clars i efectius.
És un dret i una responsabilitat de cadascun informar-nos i participar, però també és la responsabilitat del nostre govern municipal realitzar inversions eficaços en comunicar, formar i donar els mitjans perquè aquesta participació sigui real, efectiva i rellevant. Moltes vegades la complexitat de tots els mecanismes i la multiplicitat d'òrgans, consells, associacions i vies de participació és un obstacle per iniciar aquesta comunicació.

Calen recursos per dinamitzar i donar consistència a tots els mecanismes que existeixen, i donar-li visibilitat. La construcció de mecanismes de participació efectius i dinàmics, que suposin un canal efectiu de participació i influència real en la política municipal requereix convenciment de la importància de les persones en el procés des de l'Ajuntament, des dels grups polítics, les entitats, i una estratègia clara amb recursos que li donin suport tant en la seva gestió com en la seva comunicació per sostenir la cultura de participació ciutadana.

Segueixo amb ganes de seguir treballant i aprenent per poder contribuir de la millor manera possible. Gràcies als equips de tècnics que ens donen suport i ens guien, i a tots els companys del Consell amb els quals anem construint.

Subscriu-te al nostre e-butlletí