Plenari 4 de juliol de 2017

Ordre del dia

 1. Lectura i approvació de l'acta anterior
 2. Informe sobre l'estat dels diferents grups de treball

  2.1. Presentació del dictamen de la Comissió de Desigualtats i Vulnerabilitats
  2.2. Comissió de Pressuposts i Ordenances Fiscals 2017
  2.3. Comissió sobre el Reglament de les Normes de Participació Ciutadana
  2.4. Comissió d'Espai Públic i Convivència.
 3. Valoració de la Jornada dels Consells de Ciutat
 4. Explicació de l'Estat de la Ciutat per part del Govern Municipal
 5. Tancament de la sessió

Documents

GALERIA D'IMATGES

Subscriu-te al nostre e-butlletí