En representació dels Consells Sectorials de Ciutat

 • Sra. MARTA GUMÀ BONDIA representant del Consell Municipal del Medi Ambient i Sostenibilitat.
 • Pendent de nomenar, representant del Consell Municipal D’Immigració.
 • Pendent de nomenar, representant del Consell de Cultura de Barcelona.
 • Sr. SALVADOR DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, representant del Consell Municipal de Consum.
 • Sr. MANUEL CASES,represenstant del Consell de Defensa i Protecció dels animals i Vicepresident de l'Associació de Defensa dels Drets dels Animals (ADDA).
 • Sra. CARME RIU, en representació del Consell Rector de l'Institut Municipal de persones amb Discapacitat.
 • Sra. CORAL REGÍ i RODRÍGUEZ, en representació del Consell Escolar Municipal de Barcelona.
 • Sr. JOSEP MOLINA AYALA, Vicepresident del Consell de l'Habitatge Social de Barcelona i membre de la Plataforma pel dret a un habitatge digne.
 • Sr. JOAN MARTÍNEZ LEÓN, en representació del Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona.
 • Sr. ENRIC FRANCÈS I GASPAR, Vicepresident del Consell Municipal d'Associacions de Barcelona.
 • Sra. TERESA CRESPO, representant del Consell Municipal de Benestar Social i presidenta d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS).
 • Sr. SALVADOR VENDRELL, representant del Consell Ciutat i Comerç.
 • Sr. AITOR ÓSCAR URQUIOLA PÉREZ, en representació del Consell Municipal de Cooperació Internacional.
 • Sr. XAVIER PÉRIZ i DURAN, Secretaria del Consell de la Formació Professional de Barcelona.
 • Sra. GEMMA ALTELL,Vicesecretària del Consell de Dones de Barcelona.
 • Sr. RODRIGO ARANEDA, en representació del Consell Municipal de Lesbianes, Gais i Homes i Dones Bisexuals, Transexuals i Intersexuals.
 • Sra. MARIA RUBIO, en representació del Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona.
 • Sr. JOAN FA BUSQUETS, en representació de les Entitats del Consell de l'Esport.
 • Pendent de nomenar, en representació del Pacte per la Mobilitat i President de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.

Subscriu-te al nostre e-butlletí