Coneixes el Consell de Ciutat?

El Consell de Ciutat és el màxim òrgan consultiu i de participació de l'Ajuntament de Barcelona, en què els representants de l'Ajuntament i la ciutadania debaten els afers principals de la ciutat amb la recerca constant del compromís i la coresponsabilitat.

És el gran espai de representació cívica de la ciutat que recull i continua amb la tradició participativa a Barcelona i enforteix les tasques del govern.

Tothom ha de poder participar des de les seves disponibilitats, sense que això vulgui difuminar les responsabilitats de cada persona en altres àmbits associatius o professionals.

El Consell de Ciutat significa un nou concepte de govern per a la nostra ciutat, ja que neix de la convicció que, per gaudir d'una bona qualitat de vida i d'una convivència cívica satisfactòries, s'ha de fer des de la coresponsabilitat ciutadana i de l'Administració.

Es basa en criteris de legitimitat i representativitat per tal de ser el gran espai de representació cívica de la ciutat.

Què fa?

  1. Assessora l'Ajuntament i emet recomanacions sobre temes rellevants de la ciutat.
  2. Coneix i debat el PAM (Pla d'Actuació Municipal), els Reglaments i Ordenances municipals i els Pressupostos.
  3. Convoca processos participatius i impulsa iniciatives.
  4. Crea i dona suport a altres òrgans de participació.
  5. Proposa la Medalla d'Honor de la ciutat, que s’atorga anualment a entitats o persones que hagin prestat els seus serveis en favor de la ciutat de Barcelona.

Subscriu-te al nostre e-butlletí