Antecedents

El Consell de Ciutat es va constituir el dia 16 de març del 2004 en compliment de l'article 36 de la Carta Municipal i en aplicació de les Normes reguladores de la participació ciutadana del 2002.

El Consell de Ciutat va néixer sota el lema "Entre la ciutadania i el Govern" en un espai plural que aplega representants dels grups polítics, consells municipals sectorials, les institucions, les associacions incloses al Fitxer General d'Entitats Ciutadanes, persones d'especial rellevància ciutadana, i ciutadans i ciutadanes triats aleatòriament entre els que havien manifestat interès per participar en els afers de la ciutat.

A l'hora d'escollir-ne la representació es van tenir en compte criteris d'edat, d'igualtat de gènere i d'equilibri territorial.

Des de l'inici, el Consell de Ciutat ha tingut clar que volia opinar sobre els temes cabdals de la ciutat en un clima propositiu i constructiu, amb una ferma orientació al consens.

Es tracta, per tant, d'un lloc de trobada privilegiat per recollir i debatre les preocupacions, inquietuds i propostes de molts ciutadans i ciutadanes. Com diu el seu lema actual, és "El gran espai de representació cívica de la ciutat".

Subscriu-te al nostre e-butlletí