Plenari 13 de desembre de 2017

Ordre del dia

  1. Benvinguda de l'Alcaldessa
  2. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de les sessions anteriors
  3. Presentació, debat i aprovació, si s'escau, del dictamen sobre els pressupostos municipals 2018
  4. Informe sobre l'estat dels diferents grups de treball
  5. Explicació del sistema de garanties del Reglament de Participació Ciutadana i nomenament de les dues persones per a la Comissió Assessora dels processos participatius (article 34 del Reglament) i d'una persona per al Consell d'Empara (article 114 del Reglament), a proposta de la Comissió Permanent.

Documents

Subscriu-te al nostre e-butlletí