Plenari 24 de abril de 2018

Ordre del dia

  1. Benvinguda de l'Alcaldessa
  2. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de les sessions anteriors
  3. Informe sobre l'estat de la ciutat
  4. Memòria 2017 del Consell de Ciutat
  5. Presentació de les persones que composen la Comissió d'empara

Documents

Subscriu-te al nostre e-butlletí