Plenari 12 de desembre de 2018

Ordre del dia

  1. Benvinguda de l'Alcaldessa
  2. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de les sessions anteriors
  3. Pressupost 2019
  4. Agenda dels Infants
  5. Medalles d'honor
  6. Informe Rellançar Barcelona
  7. Torn obert de paraula i tancament

Documents

Subscriu-te al nostre e-butlletí