Plenari 11 de març de 2019

Ordre del dia

  1. Benvinguda
  2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
  3. Memòria del Consell de ciutat a presentar al Consell municipal
  4. Dictamen Cooperació público privada
  5. Proposta al Consell municipal de declaració sobre els certificats digitals exigits a les associacions
  6. Proposta dissolució Consell Municipal d’Entitats Barcelona
  7. Torn obert de paraules

Documents

Subscriu-te al nostre e-butlletí