Plenari 17 de desembre de 2019

Ordre del dia

 1. Benvinguda
 2. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior
 3. Informació sobre l’estat dels diferents grups de treball
  • Presentació, debat i aprovació, si s’escau, del dictamen sobre els pressupostos i Ordenances Municipals 2020
  • Presentació, debat i aprovació, si s’escau, del dictamen de Desigualtats i Vulnerabilitats
 4. Presentació i votació de les candidatures a Medalles d’Honor de la Ciutat
 5. Presentació, debat i aprovació, si s'escau, d'adhesió al manifest "Sentència a les normes de participació ciutadana"
 6. Presentació, debat i aprovació, si s’escau, d’adhesió al manifest “Sobre la sentència del procés, una crida a la llibertat com a espai de consens
 7. Torn obert de paraules

Documents

Adhesions

Subscriu-te al nostre e-butlletí