Plenari de 1 de desembre de 2004

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
  2. Aprovació de l'avantprojecte de reglament intern, elecció de la Vice-presidència i de la Comissió Permanent del Consell de Ciutat
  3. Pressupostos municipals i ordenances fiscals per l'exercici 2005
  4. Informe de progrés del Llibre Blanc de l'Habitatge
  5. Precs i preguntes

DOCUMENTS

GALERIA D'IMATGES

Subscriu-te al nostre e-butlletí