Com funciona el Consell de Ciutat

El Consell de Ciutat es reuneix:

  • Ordinàriament, entre tres i quatre cops l'any.
  • Extraordinàriament, quan sigui convocat per la presidència per la iniciativa pròpia o a petició del 30% dels seus membres.

Com s'organitza:

  • Presidència: Alcaldessa
  • Vicepresidència: dos vice-presidents, representants del món associatiu
  • Plenari del Consell de Ciutat: un total de 99 membres (més informació)
  • Comissió Permanent: dos representants per cada apartat dels que componen el Consell de Ciutat (més informació)
  • Grups de treball: es constitueixen grups de treball, de caràcter temporal, per portar a terme estudis o activitats i per fer el seguiment dels projectes i/o iniciatives que es determinin.
  • Coordinació: el Regidor o Comissionat de Participació, amb el suport d'una secretaria tècnica.

Documentació

Subscriu-te al nostre e-butlletí