Plenari de 16 d'octubre de 2006

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
  2. Pressupostos municipals i ordenances fiscals per l'exercici 2007
  3. Llibre Blanc de l'Habitatge de Barcelona
  4. Informe de seguiment del programa d'actuació municipal (PAM) i del programa d'actuació dels districtes (PAD)
  5. Precs i preguntes

DOCUMENTS

GALERIA D'IMATGES

Subscriu-te al nostre e-butlletí