Plenari de 19 de desembre de 2007

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació acta de la sessió anterior
  2. Programa d'Actuació Municipal 2008-2011
  3. Pressupostos i Ordenances Fiscals 2008
  4. Proposta d'acord sobre la renovació del Consell de Ciutat, a càrrec del Sr. Alejandro Goñi, President de PIMEC Comerç i Vicepresident segon del Consell de Ciutat.
  5. Precs i preguntes

 

* Document PIMEC a 12/12/07, amb noves aportacions respecte les incorporades a l'Informe complet CC.
** Document CCO rebut amb posterioritat al Plenari del Consell de Ciutat.

DOCUMENTS

GALERIA D'IMATGES

Subscriu-te al nostre e-butlletí