Plenari de 3 de desembre de 2008

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
  2. Presentació de les ordenances fiscals 2009
  3. Presentació dels pressupostos generals 2009
  4. Torn obert de paraules

DOCUMENTS

Subscriu-te al nostre e-butlletí