Plenari de 14 d'octubre de 2008

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
  2. Presentació del Consell Consultiu i Assessor de Barcelona Televisió
  3. Informe 2007 i Línies de futur de l'Observatori per a la Convivència
  4. Proposta de dictamen sobre el Programa d'Actuació Municipal 2008-2011
  5. Intervenció dels grups polítics municipals per a donar resposta al document estratègic de la nova etapa del Consell de Ciutat

DOCUMENTS

Subscriu-te al nostre e-butlletí