Plenari de 24 de març de 2009

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
  2. Estat de la Ciutat
  3. Presentació, debat i validació del Dictamen sobre el procés participatiu de la Transformació de l'avinguda Diagonal
  4. Ratificació de la constitució i composició de la Comissió d'Empara del Consell de Ciutat
  5. Renovació del Consell de Ciutat

DOCUMENTS

GALERIA D'IMATGES

Subscriu-te al nostre e-butlletí