Temes de debat

Els temes abordats pel Consell de Ciutat són temes estratègics, globals, transversals i emblemàtics de la ciutat; no envaeixen l’àmbit de la resta de consells, i es tracten amb la màxima anticipació possible per tal de no treballar sobre fets consumats, sinó sobre debats amb perspectiva de futur.

A partir del full de ruta que va significar l’aprovació del document "Consell de Ciutat: rol, organització i línies de futur", i de les prioritats temàtiques expressades per la comissió de treball i per les línies establertes en el Pla d’actuació municipal, s’han definit els temes que es treballaran cada any, així com els dictàmens que s’elaboraran en el període 2008-2011, els quals hauran de tenir en compte dos aspectes: el seguiment del procés participatiu i les aportacions de contingut que el Consell de Ciutat consideri adients.

Els temes debatuts en cada mandat municipal són:

Subscriu-te al nostre e-butlletí