Rol, organització i línies de futur del Consell de Ciutat

Aquesta comissió fou creada per elaborar i consensuar el rol i les línies de futur del Consell de Ciutat, així com definir un pla de treball per al quadrienni 2008-2011.

Han format part de la Comissió trenta consellers i conselleres que s'han reunit durant tres sessions de tres hores cadascuna (15 i 27 de maig i 4 de juny de 2008) i han comptat amb el suport d'un equip tècnic de la Fundació Desenvolupament Comunitari.

La composició de la comissió (tot i formar-se a partir d'una convocatòria oberta a tot el Consell) és representativa dels diferents apartats que conformen el Consell de Ciutat, s'aproxima a la paritat de gènere i està integrada, a parts iguals, per membres de la Comissió permanent del Consell de Ciutat i no membres d'aquesta comissió.

DOCUMENTS

Subscriu-te al nostre e-butlletí