Les comissions del Consell de Ciutat

Els temes de debat per al període 2015-2019 aniran augmentat a partir de les propostes del Consell de Ciutat i/o de l'equip de Govern.

Les comissions es constitueixen amb l'objectiu d'elaborar un dictamen/informe del qual ha de donar el seu vistiplau la Comissió Permanent i aprovar el Plenari del Consell de Ciutat, tal com desenvolupa el protocol aprovat en el document "Rol, organització i línies de futur del any 2008". D'aquesta manera cada comissió de treball revisa i proposa recomanacions sobre l'àmbit de discussió i fa un seguiment del procés.

D'altra banda, el Consell de Ciutat, com a màxim òrgan consultiu i de participació de l'Ajuntament de Barcelona, intervé i aporta el seu dictamen en processos participatius sobre qüestions cabdals a la ciutat, i que per reglament son preceptius i obligatoris fer, com són el Programa d'Actuació Municipal i els pressupostos i ordenances fiscals.


Per últim, durant l'any 2008, es van crear dos comissions permanents que tenen la particularitat de ser òrgans fixos i no temporals, contemplats en el reglament o per nomenament d'Alcaldia:

Subscriu-te al nostre e-butlletí