Plenari de 19 de novembre de 2009

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
  2. Presentació de les ordenances Fiscals 2010. Ponent Ima. Sra. Montserrat Ballarín Regidora de Hisenda
    Torn obert de paraules
  3. Presentació dels Pressupostos generals 2010. Ponent Im. Sr. Jordi Wiliam Carnes Tercer Tinent d'Alcalde
    Torn obert de paraules
  4. Cloenda

DOCUMENTS

GALERIA D'IMATGES

Subscriu-te al nostre e-butlletí