Plenari de 26 de gener de 2010

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de 19 de novembre de 2009
 2. Comissió de Treball pel Pla Estratègic de Turisme de la Ciutat de Barcelona.
  Ponent, Sr. Alejandro Goñi

  Debat i aprovació dictamen sobre la Fase de Diagnosi i Proposta Estratègica
 3. Informació sobre la Comissió de Treball pel Pla Director de Participació Ciutadana.
  Ponent, Sra. Marta Cots
 4. Informació sobre la Comissió de Treball per a la Transformació Urbanística de la Diagonal.
  Ponent, Sr. Alejandro Goñi
 5. Informació sobre el seguiment de la implementació del PAM a mig mandat.
  Ponent, Sr. Ramon Nicolau

  Debat i aprovació de l'informe de reflexió
 6. Cloenda

DOCUMENTS

GALERIA D'IMATGES

Subscriu-te al nostre e-butlletí