Plenari de 21 de juliol de 2010

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors del Consell de Ciutat
  2. Salutació de la nova Síndica de Greuges al Plenari del Consell de Ciutat
  3. Debat i aprovació del Dictamen del Pla Director de Participació Ciutadana
  4. Debat i aprovació del 4t dictamen del Procés participatiu de la Transformació de la Diagonal
  5. Presentació i debat de la Carta de Ciutadania
  6. Varis

DOCUMENTS

GALERIA D'IMATGES

Subscriu-te al nostre e-butlletí