Plenari de 12 de desembre de 2011

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació de les actes anteriors
  2. Funcionament del Consell de Ciutat
  3. Debat i aprovació de l’informe valoratiu del PAM
  4. Debat i aprovació del dictamen dels pressupostos
  5. Precs i preguntes
  6. Cloenda

DOCUMENTS

GALERIA D'IMATGES

Subscriu-te al nostre e-butlletí