Mandat 2011-2015

Els temes debatuts corresponents al període 2011-2015 són els següents:

 • Pressupostos i Ordenances Fiscals 2012
  Aquesta comissió es va crear al novembre de 2011 i està formada per set persones, quatre ciutadans i tres persones d'entitats i institucions de la ciutat. S'han realitzat tres sessions de treball i han participat en la permanent ampliada del 22 de novembre de 2011, on la Regidora Sònia Recasens va respondre els dubtes i qüestions plantejades. Es va aprovar al Plenari del 12 de desembre de 2011. No es preveu una continuïtat en la seva feina fins a mitjans de l'any 2012, quan es farà un seguiment del pressupost executat amb les dades que l'equip de govern municipal s'ha compromès a facilitar.

 • Programa d'Actuació Municipal 2012-2105
  Aquest grup de treball es va constituir al novembre del 2011 i està format per vint-i-quatre persones, incloses sis persones del Consell Municipal d'Associacions de Barcelona que s’han incorporat. Ha realitzat dues sessions de treball i una valoració de la informació disponible del procés de participació que es va presentar i aprovar en el darrer plenari de 2011, el dia 12 de desembre. Aquesta comissió preveu continuar la seva tasca un cop es coneguin els continguts del PAM i treballarà per elaborar un dictamen durant el primer trimestre del 2012. A més, elaborarà dictàmens sobre el seu seguiment a mitjans i al final del mandat.

 • Renovació del reglament intern del Consell de Ciutat i millora del funcionament de la participació dels plenaris
  Aquesta comissió es constituirà al gener de 2012. La proposta es va consensuar en la comissió permanent del 18 d'octubre de 2011. Aquesta comissió analitzarà el reglament per veure quines qüestions s’han de canviar i millorar abans de la renovació de la composició del Consell de Ciutat prevista per al primer semestre del 2012. Un cop elaborat l’informe-dictamen es presentarà per a la seva aprovació en un plenari del 2012.

 • Racionalització dels òrgans de participació ciutadana municipal
  A petició de l'equip de govern, el Consell de Ciutat crearà un grup de treball i elaborarà un informe sobre la mesura de govern per racionalitzar els òrgans de participació, tal com va marcar el Pla Director Municipal de Participació Ciutadana aprovat en l’anterior mandat municipal i en què el Consell de Ciutat va participar i opinar sobre el procés i els seus continguts. Aquesta comissió començarà a funcionar el gener de 2012.

 • Teixit associatiu i abordatge de la crisi
  Aquest grup de treball es va crear al novembre de 2012, a partir d'una demanda del propi Consell aprovada per Plenari. El grup de treball s'ha reunit i ha treballat per fer un dictamen fins a l'estiu de l'any 2013 en que es va aprovar el dictamen. Durant aquests mesos de treball s'ha col·laborat amb el grup de pobresa del Consell Municipal de Benestar Social (CMBS) i, un cop fet aquest document, el grup continua actiu per traslladar, explicar i crear sinergies amb el teixit associatiu dels barris i entitats sectorials per donar a conèixer les conclusions i propostes del dictamen.

 • Reforma de la Normativa de Participació Ciutadana i Funcionament dels districtes
  Aquesta comissió es va crear al novembre de 2013 i va acabar la seva feina a l'abril del 2014 amb l'aprovació del dictamen de recomanacions. Aquest grup de treball es va fer conjuntament amb el Consell Municipal d'Associacions de Barcelona i va tenir com a doble objectiu, en primer lloc facilitar el debat associatiu sobre les normes amb la creació d'una pàgina web i diversos recursos per afavorir el debat i, en segon lloc, elaborar un dictamen de recomanacions per a l'equip de govern perquè es tingués en compte en el nou redactat de les normes de participació i funcionament dels districtes.

 • 10 anys de Consell de Ciutat
  Aquesta comissió es va crear al març de 2014 i té prevista la seva durada fins a finals d'any. En primer lloc ha ajudat a dissenyar l'acte institucional del 15 de juliol, i té prevista continuar la seva tasca per la realització d'altres activitats commemoratives i de debat durant el darrer trimestre de l'any.

 • Estat de la ciutat
  Aquesta comissió es va crear l'any 2013 per fer una anàlisi de l'estat de la ciutat, donat el seu bon resultat i l'interès generat s'ha decidit que sigui una comissió que es reprengui cada any. En aquests moments està fent la seva tasca des del mes de març i té prevista la seva durada fins al mes d'octubre, incloent en la seva anàlisi el seguiment del PAM i el pressupost 2015.

Subscriu-te al nostre e-butlletí