Pressupostos i Ordenances Fiscals

Aquesta comissió es va crear al 2008 amb el doble objectiu de preparar el Plenari anual sobre aquesta qüestió del Consell de Ciutat i de proposar i fer el seguiment del pressupost de funcionament del Consell de Ciutat.

A partir de l’any 2010 es va fer un pas més, la Comissió Permanent es va marcar com a objectiu elaborar un dictamen de pressupostos i ordenances fiscals cada any i que fos aprovat i debatut al plenari.

L'explicació política general d’aquesta qüestió es va acordar que la fes el responsable polític a la Comissió Permanent ampliada a les persones que cada any formin la comissió de treball de Pressupostos i Ordenances Fiscals.

Com a darrera novetat organitzativa per a l’any 2012, es va acordar que la comissió farà un seguiment del pressupost executat al cap de sis mesos.

Després d'un any en que el Consell de Ciutat no va emetre cap dictamen, per la manca d'aprovació de pressupost 2013, aquest any si que s'ha fet la comissió, que per manca de temps ha elaborat unes recomanacions i no pas un dictamen, es preveu fer aquest any un seguiment de l'execució del pressupost i fer un procés participatiu amb més temps de cara a la presentació dels propers pressupostos.

DOCUMENTS

Comissió de Pressupostos i Ordenances Fiscals 2014

Comissió de Pressupostos i Ordenances Fiscals 2013

Comissió Pressupostos i Ordenances Fiscals 2012

Comissió Pressupostos i Ordenances Fiscals 2011

Subscriu-te al nostre e-butlletí