Si no visualitzes correctament aquest correu electrònic, fes clic aquí
Consell de Ciutat
Torn de paraula: Jordi Puig, Xarxa Comunitària de Sant Antoni
Un dels pilars de la Xarxa Comunitària de Sant Antoni - Xarx@ntoni és el convenciment que l'exercici de la ciutadania passa necessàriament per la co-responsabilitat. Què volem dir, amb això? Senzillament, que a l'hora de gestionar el bé comú, un dels pilars del bon govern és la col·laboració responsable entre els representants polítics i els ciutadans: tenim uns governs a qui hem d'exigir determinades actuacions, però sense perdre mai de vista que no tot ho ha de fer l'administració.
[Veure +]
NOTÍCIES
Fet el darrer Plenari de l’actual mandat municipal
Es van aprovar els dos dictàmens pendents: el del seguiment del Pla d’Actuació Municipal 2008-2011 (PAM) de final de mandat i el dictamen del Pacte del temps.
[Veure +]
Plenari
Comissió Permanent
La Comissió Permanent inicia el debat sobre propostes de futur
L'última sessió de la comissió va tenir lloc el 14 d'abril i es va dedicar en gran part a debatre i aportar idees de millora per al Consell de Ciutat, a partir de les conclusions de l'estudi: "Avaluació del Funcionament i la incidència del Consell de Ciutat 2008-2011".
[Veure +]
UB
S'aprova el II Pla d'igualtat de la UB
En el decurs del Consell de Govern de la Universitat de Barcelona que es va dur a terme el 12 d'abril de 2011, es va aprovar, per unanimitat, el II Pla d’igualtat d'oportunitats entre dones i homes de la Universitat de Barcelona, per al trienni 2011-2013.
[Veure +]
CALENDARI
14 de maig de 2011
Acte de record i homenatge a Maria José Vázquez Arias
28 i 29 de maig de 2011
XVII Fòrum Primavera de les Associacions
 
[Veure +]   [Veure +]
XARXA DE CONSELLS
Plenari del Consell de Cooperació
Aprovada la memòria del 2010 al Plenari del Consell de Cooperació
En el darrer Plenari del 4 d'abril del Consell Municipal de Cooperació Internacional i Desenvolupament es va aprovar la memòria de l'any 2010.
[Veure +]