Si no visualitzes correctament aquest correu electrònic, fes clic aquí
Consell de Ciutat
Torn de paraula: Carlos Aledo, de l'apartat del registre ciutadà del Consell de Ciutat
El meu ingrés en el Consell de Ciutat va suposar un acte de voluntarietat activa, ja que, com tants altres barcelonins, vaig ser un antecessor dels actuals indignats que avui veiem en les nostres places públiques. Des d’una perspectiva d’integritat pròpia, que defineixo com mantenir la coherència entre el que un sent, diu i fa, això és el que em va dur a buscar una forma d’apropar i de poder exposar les meves idees al Consistori Municipal, a través de la nova institució creada l’any 2004.
[Veure +]
NOTÍCIES
Nomenat el nou Comissionat de Participació Ciutadana
El nou Alcalde, Sr. Xavier Trias ha nomenat el Sr. Carles Agustí com a nou responsable de Participació Ciutadana.
[Veure +]
Editats els dictàmens de la Carta de Ciutadania i els Pressupostos 2011
Ja estan disponibles en format paper els dictàmens de la Carta de Ciutadania i els Pressupostos 2011 i, en breu, també estaran disponibles en format electrònic al web.
[Veure +]
Acords de la darrera Comissió Permanent
El passat 6 de juny es va reunir la comissió Permanent presidida per la regidora en funcions Imma Moraleda. Entre d’altres qüestions es va acordar posposar la creació de la comissió del Pla d’Usos de Montjuïc a l’entrada del nou consistori municipal i veure aleshores la seva idoneïtat.
[Veure +]
El Centre Unesco Catalunya edita informes de la Unesco
Entre d’altres publicacions, aquest any ha publicat la traducció catalana del resum de la novena edició de l'Informe de Seguiment de l'educació per tothom en el món (EPT) publicat per la UNESCO.
[Veure +]
CALENDARI
De l'11 al 15 de juliol de 2011
Curs d'estiu: Espai públic i seguretat
Coordinat per Joan Subirachs i Gemma Galdon (IGOP -UAB)
18 de juliol de 2011
Assemblea general ordinària del Col·legi de Periodistes
 
[Veure +]   [Veure +]
XARXA DE CONSELLS
Renovació parcial del Consell Escolar Municipal de Barcelona
Amb les eleccions al CEMB, finalitza a la ciutat el cicle de renovació parcial dels consells escolars, iniciat amb la renovació bianual del consells escolars de centre al novembre-desembre i que va continuar amb la renovació dels consells escolars municipals de districte.
[Veure +]