Si no visualitzes correctament aquest correu electrònic, fes clic aquí
Consell de Ciutat
Torn de paraula: Enric Canet, Casal dels Infants
El Consell de Ciutat es troba en un moment important. Per un costat, percep que la seva acció té poc ressò ciutadà. No es coneix tot el que es fa al seu interior i els dictàmens que es presenten. Fins i tot, els debats que poden aprofundir més són els que es realitzen en les comissions, perquè el Plenari no permet el diàleg entre les persones i entitats.
[Veure +]
NOTÍCIES
Debat dels pressupostos en la Comissió Permanent
La segona tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Sònia Recasens, va explicar les prioritats polítiques del pressupost del 2012 i va aclarir els dubtes plantejats per la comissió de treball que està analitzant els pressupostos i les ordenances fiscals del proper any.
[Veure +]
El Vicepresident segon s'incorpora a la Taula “Barcelona Creixement”
Alejandro Goñi, Vicepresident segon del Consell de Ciutat, és el seu representant a la Taula “Barcelona Creixement” per acord de la Comissió Permanent.
[Veure +]
Mollet crea el Consell de Ciutat
El Ple de l’Ajuntament de Mollet, celebrat el dilluns 24 d’octubre al vespre, va aprovar la creació del Consell de Ciutat, un òrgan ja previst en el Reglament de Participació Ciutadana que l’Ajuntament de Mollet va provar l’any 2005.
[Veure +]
La Síndica de Greuges presenta un estudi sobre la implantació de la bicicleta a la ciutat
L'augment de l'ús de la bici i la preocupació percebuda per la Síndica, Maria Assumpció Vila, a través de les queixes i les opinions copsades, van portar a realitzar a mitjans de 2011 un estudi sobre la implantació d'aquest vehicle a Barcelona.
[Veure +]

CALENDARI
12 de desembre de 2011
Plenari del Consell de Ciutat
Lloc: Saló de Cent
Hora: 19.30 h
15 de desembre de 2011
Conferència: El Pla Territorial Metropolità de Barcelona
Contingut i mètode a càrrec de Joan López, director de l'Institut d'Estudis Territorials
[Veure +]   [Veure +]
XARXA DE CONSELLS
Trias va presidir el primer plenari del mandat del CMAB
En la seva intervenció, l'Alcalde va demanar a les associacions diàleg permanent i constructiu i que s'impliquin en la governabilitat de la ciutat per fer front a la crisi econòmica.
[Veure +]