Si no visualitzes correctament aquest correu electrònic, fes clic aquí
Consell de Ciutat
Torn de paraula: Carles Agustí i Hernàndez, Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme
El nou Govern de la ciutat es va comprometre al que anomenàvem “un altra manera de fer política”, basada en el diàleg, la proximitat, la transparència i també la proactivitat a l'hora de dialogar amb els ciutadans i les associacions de Barcelona. En moments de crisi econòmica, també de crisi de la política, en forma de desconfiança de la ciutadania cap a les institucions que la representen. En moments, per tant, de redefinició de tot plegat, creiem molt important encaminar-nos cap a noves formes de governança.
[Veure +]
NOTÍCIES
El Plenari aprova el dictamen de Pressupostos i Ordenances Fiscals 2012
El passat dilluns 12 de desembre, el plenari del Consell de Ciutat va aprovar el dictamen de Pressupostos i Ordenances Fiscals i l’informe valoratiu del procés participatiu del Programa d'Actuació Municipal 2012-2015.
[Veure +]
Darrera sessió de l'any de la Permanent
El passat dimarts 13 de desembre es va reunir la Comissió Permanent del Consell de Ciutat. Entre d'altres qüestions, es va fer una valoració del plenari realitzat el dia anterior.
[Veure +]
Publicada la segona Memòria de Responsabilitat Social de la UB
Ja s’ha publicat la segona Memòria de Responsabilitat Social que elabora l’Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social de la Universitat de Barcelona.
[Veure +]
La crisi multiplica el risc d'exclusió dels joves i infants pobres a Barcelona
Un de cada quatre infants a Catalunya és pobre. Segons el balanç anual del Casal dels Infants, aquesta situació ha multiplicat els riscos que els infants i joves fracassin a l'escola i no trobin feina i, en conseqüència, quedin aïllats socialment. L'informe constata, a més, l'augment de la demanda d'orientació laboral, formació i atenció de l'entitat i marca els punts prioritaris per encarar el 2012.
[Veure +]

CALENDARI
17 de gener de 2012
Comissió Permanent
Lloc: Sala Lluís Companys
Hora: 19.00 h
28 de gener de 2012
Assemblea FaPaC Barcelona Ciutat
Assembla territorial AMPA de Barcelona ciutat federades a la FaPaC.
[Veure +]   [Veure +]
XARXA DE CONSELLS
Nova edició de l'Informe Participatiu del Consell Municipal de Benestar Social 2010-2011
Un any més, l’informe presenta el conjunt de reflexions i propostes dels diferents grups de treball del Consell Municipal de Benestar Social corresponents al període 2010-2011.
[Veure +]