Si no visualitzes correctament aquest correu electrònic, fes clic aquí
Consell de Ciutat
Torn de paraula
Antonio Navarro, Consell Assessor de la Gent Gran
La marca que distingeix el Consell de Ciutat i determina quin és el seu comès que no és altre que ser el principal òrgan participatiu situat "Entre el govern i la ciutadania". Les persones tenim interessos comuns que individualment no tindrien ressò, però que constituïts en òrgans consultius del Municipi o en entitats i associacions privades podem participar en els debats previs als programes d'actuació de l'Ajuntament, emetre la nostra opinió i, a l'ensems, defensar els interessos dels col·lectius que representem, en el meu cas els de les persones majors a través del Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona.
[Veure +]
NOTÍCIES
El PAM es segueix des del Consell de Ciutat
La comissió de seguiment del PAM ja ha realitzat 4 sessions de treball, on ha analitzat el material disponible per fer el seguiment del final de mandat del PAM. [Veure +]
PAM
Muntanya de Montjuïc
El Sr. Ricard Fayos presenta a la comissió Permanent la modificació del Pla general Metropolità a l'àmbit de la Muntanya de Montjuïc
En la sessió del 9 de febrer es va explicar l'aprovació provisional de la modificació del PGM de Montjuïc.
[Veure +]
Ateneu Barcelonès
L'Ateneu Barcelonès presenta les noves reformes arquitectòniques com a cloenda de les activitats del 150 aniversari de la institució
L'Ateneu Barcelonès, institució membre del Consell de Ciutat des de la seva creació l'any 2004, ha organitzat una diversitat d'actes per commemorar els seus primers 150 anys de funcionament.
[Veure +]
CALENDARI
15 de març de 2011
Plenari del Projecte Educatiu de Ciutat: "La resposta educativa de Barcelona: Responsabilitat"
 
16 de març de 2011
Comissió Permanent
Lloc: Sala Lluís Companys
Hora: 19.00 h
[Veure +]   [Veure +]
XARXA DE CONSELLS
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
Renovació del consell rector de l'IMD
L'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMD) de Barcelona ha iniciat el procés de renovació del seu consell rector per incorporar-hi deu membres que representen la ciutadania.
[Veure +]