Consell de ciutat
Torn de paraula: Javier García Bonomi

Barcelona diversa i no pas diverses Barcelones

En els últims deu anys, el nombre de residents estrangers a la ciutat ha experimentat un creixement accelerat. Si l'any 2000 la població estrangera que vivia a la nostra ciutat representava el 3 % del total d'habitants, en l'actualitat ja supera el 17%.

[Veure +]
Notícies
El pressupost municipal es debat al Plenari

El passat 23 d'octubre es va fer el Plenari preceptiu del Consell de Ciutat sobre la proposta de pressupostos pel 2014 de l'equip de govern.

[Veure +]
Realitzada la sessió extraordinària de pressupostos de la Comissió Permanent
Va ser presidida per Carles Agustí, comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme i el Vicepresident segon del Consell de Ciutat, Alejandro Goñi.
[Veure +]
Constituït el Consell de Ciutat de L’Hospitalet
S'ha constituït el Consell de Ciutat de L'Hospitalet, màxim òrgan consultiu de participació ciutadana integrat per representants de les entitats econòmiques, socials, professionals i veïnals.
[Veure +]
Celebrada la jornada 'Cap a un nou model de Governança'
La trobada va reunir professionals de diversos àmbits per parlar sobre la relació entre ciutadania i administració.
[Veure +]
Xavier Trias visita Torre Jussana, l’equipament municipal al servei de les associacions
L'alcalde de Barcelona es va reunir el passat dia 15 amb representants del Consell d'Associacions de Barcelona (CAB) per tractar diversos temes relacionats amb la participació i l'associacionisme.
[Veure +]
Augmenten les queixes per la crisi rebudes per la Síndica durant el 2013
Assumpció Vilà ha supervisat fins al mes juny 326 reclamacions sobre habitatge de protecció oficial i serveis socials bàsics, cinc cops més que l'any passat.
[Veure +]
Agenda
13 de novembre de 2013
Plenari del Consell Municipal de Benestar Social (CMBS)
Lloc: Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona
Horari: 17 h
[Veure +]
14 de novembre de 2013
Seminari: La participació a Barcelona: estratègies d'incidència política
Organitza: Consell d'Associacions de Barcelona, FAVB i IGOP
Lloc: Torre Jussana, Avda. Vidal Barraquer 30
Horari: de 18 a 21 h
[Veure +]
Xarxa de consells
Bona acollida de la Trobada d’Entitats del CMIB
Aquest any van participar un total de 44 entitats i més de 400 voluntaris.
[Veure +]
Ajuntament de Barcelona