Consell de ciutat
Torn de paraula: Marc Enrich

Al llarg dels últims anys, el Consell de Ciutat s’ha convertit en un espai estratègic per a la interlocució entre la societat civil i el govern municipal. En aquest sentit, el teixit associatiu barceloní, agrupat en gran part en el Consell d’Associacions de Barcelona (CAB), ha après a utilitzar aquest instrument per a la defensa dels interessos de la ciutadania.

[Veure +]
Notícies
La Comissió Permanent aprova el pla de treball del grup de l’estat de la ciutat

El passat 7 de maig es va fer la sessió mensual de la Comissió Permanent del Consell de Ciutat.

[Veure +]
El grup de treball de l’estat de la ciutat fa la primera sessió
El passat 15 de maig es va constituir aquest grup de treball format per una vintena de persones.
[Veure +]
El Jurat dels Premis Pimes delibera sobre les candidatures presentades
Aquests premis, impulsats per PIMEC, arriben a la seva 27a convocatòria amb més participació que en edicions anteriors.
[Veure +]
La Síndica de Barcelona obre un compte a Facebook
La defensora utilitzarà aquest canal per difondre la institució a les xarxes socials i per mantenir contacte amb ciutadans i entitats.
[Veure +]
El Consell de Ciutat de L'Hospitalet crea quatre taules sectorials
Aquestes taules es dedicaran al desenvolupament econòmic, a la cultura, la cohesió social, i els valors, la convivència i el civisme.
[Veure +]
Calendari
18 de juny de 2014
Grup de treball de l'estat de la ciutat
Lloc: Cotxeres de Sants
Hora: 19 h
[Veure +]
10 de juny de 2014
Comissió Permanent
Lloc: Sala Lluís Companys
Hora: 19 h
[Veure +]
Xarxa de Consells
Nomenament dels delegats de la ciutat al 7è Congrés Nacional de la Gent Gran
El 24 d'abril es van nomenar els 88 delegats i delegades de Barcelona al 7è Congrés Nacional de la Gent Gran de Catalunya que es celebrarà al mes d'octubre de 2014.
[Veure +]
Ajuntament de Barcelona